Senat Mahasiswa

PROFIL KEPENGURUSAN SENAT MAHASISWA

SEKOLAH TINGGI PASTORAL REINHA LARANTUKA

2018/2019

1. KETUA SENAT

NAMA             : MIKAEL SANI MAKIN

NIM/NIRM     : 17.10.0665/17.20421.382.R

SEMESTER    : III (TIGA)

TTL                 : GERONG, 07 MARET 1995


2. WAKIL SENAT

NAMA             : YOSEPH BATRI KEBAN

NIM/NIRM     : 16.09.0624/16.20421.341.R

SEMESTER    : V (LIMA)

TTL                  : LARANTUKA, 25 OKTOBER 1994


3. SEKRETARIS SENAT

 

NAMA             : KATHARINA HOREK TELUMA

NIM/NIRM     : 15.08.0576 / 15. 20421.293.R

SEMESTER    : V (LIMA)

TTL                  : SANDAKAN, 25 DESEMBER 1994


4. BENDAHARA SENAT

 

NAMA             : MARSELINA NINA PUSU TENAWAHANG

NIM/NIRM     : 16.09.0615/16.20421.332.R

SEMESTER    : V (LIMA)

TTL                 : BELOGILI, 27 MARET 1996


5. SEKSI KEROHANIAN

NAMA                    : MARIA KAROLINA KOTEN

NIM/NIRM            : 16.09.0610/16.20421.327.R

SEMESTER           : V (LIMA)

TTL                        : KOLOTOBO, 07 JUNI 1998


6. SEKSI AKADEMIK

NAMA                   : SUSANA NIREN KELEN

NIM/NIRM           : 17.10.0671/17.20421.388.R

SEMESTER          : III (TIGA)

TTL                       : MOKANTARA, 06 FEBRUARI 1991


7. SEKSI ACARA

NAMA             : LUSIA PENI

NIM/NIRM     : 16.09.0609/16.20421.326.R

SEMESTER    : V (LIMA)

TTL                 : TENOM, 14 APRIL 1996


8. SEKSI KONSUMSI

NAMA             : MARIA S.H.I. WALENG

NIM/NIRM     : 17.10.0660/17.20421.377.R

SEMESTER    : III (TIGA)

TTL                 : LARANTUKA, 21 MARET 1998


9. SEKSI HUMAS

NAMA             : TERSIANA TIRA BUNGA TEJU

NIM/NIRM     :

SEMESTER    : III (TIGA)

TTL                 : LARANTUKA, 28 SEPTEMBER 1997


10. SEKSI MUSIK VOKAL

NAMA             : MARIA MOTON TUKAN

NIM/NIRM     : 17.10.0660/17.20421.374.R

SEMESTER     : III (TIGA)

TTL                  :MULENG, 01 JUNI 1998


11. SEKSI PERLENGKAPAN

NAMA             : VALERIUS KABOSU

NIM/NIRM     : 17.10.0673/17.20421.389.R

SEMESTER    : III (TIGA)

STTL               : ATAMBUA, 28 JANUARI 1995